De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht voor iedereen, vanaf 25 mei 2018.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht voor iedereen, vanaf 25 mei 2018.

De nieuwe privacywet komt dichterbij. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet uw informatiehuishouding op 25 mei 2018 volledig zijn ingericht conform deze nieuwe wet. Zo niet, dan bent u kwetsbaar voor discussie, misbruik of aansprakelijkheidsclaims.
En bovenal loopt u het risico dat privacygevoelige informatie over uw cliënten of medewerkers door anderen wordt misbruikt of geopenbaard.
Bovendien kan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) u boetes opleggen.

Het bedrag van deze boeten is bijzonder ontradend.
Er moet echter worden aangestipt dat de door de AVG voorziene bedragen maximumbedragen zijn.

Men kan de bedragen van de boeten opsplitsen in twee soorten:

  • De administratieve boeten die oplopen tot 4% van de totale jaaromzet in het voorgaande boekjaar, voor inbreuken op de regels over gegevensverwerking zelf of voor het niet naleven van de corrigerende maatregelen, opgelegd door de CBPL.
  • De administratieve boeten die, ingeval van een onderneming, tot 2% van de totale jaaromzet in het voorgaande boekjaar, voor het overtreden van de regels betreffende privacymanagement en beheer van klantgegevens.

Meer in het algemeen kunnen we stellen dat de algemene beginselen inzake gegevensbescherming alsook de rechten van de betrokkenen zich onder de eerste categorie bevinden terwijl de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zich onder de tweede categorie bevinden.

Echt voor iedereen?

Iedere onderneming, praktijk of vereniging die persoonsgegevens verwerkt of bijhoudt dient zich in regel te stellen met deze nieuwe wet.

Dit kan gaan om personeelsgegevens, camerabeelden, cliëntgegevens, medische dossiers, e-maildatabases,… zelfs een “banale lijst” met adressen van klanten.

Weinig kans dus dat u geen rekening dient te houden met de AVG.

Bewustwording

Er rest ons nog slechts enkele maanden. Deze tijd hebben we hard nodig om alle aspecten in orde te brengen om te voldoen aan de eisen van de AVG.
Microcom biedt u hierin de nodige ondersteuning. Wij komen graag even ter plaatse om elk specifiek onderdeel van de AVG te verduidelijken.

Meer nieuws

CryptoLocker en andere ransomware

CryptoLocker haalde vijf jaar geleden de kranten, maar er wordt nu nog amper over gesproken. En toch blijft de dreiging actueel. Recent